Bài Chia Sẽ Lời Chúa Ngày III Trong Tuần Bát Nhật Giáng Sinh Năm A

Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày - Dec 28/12/2019

Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha sở Antôn trong thánh lễ Ngày III Trong Tuần Bát Nhật Giáng Sinh Lễ Kính Thánh Gioan Tông Đồ Tác Giả Sách Tin Mừng Năm A.