Bài Chia Sẻ Lời Chúa Thứ Ba Ngày Sáu Trong Tuần Cấu Cho Các Kitô Hữu Hiệp Nhất Năm A

Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày - Jan 24/01/2017

Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha sở Antôn trong thánh lễ thứ ba Ngày Sáu Trong Tuần Cấu Cho Các Kitô Hữu Hiệp Nhất Lễ Nhớ Thánh Phanxicô Salê, giám mục tiến sĩ Năm A