BÀI CHIA SẺ LỜI CHÚA THỨ BA SAU CHÚA NHẬT IV THƯỜNG NIÊN NĂM B.

Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày - Jan 31/01/2018

Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha sở Antôn trong thánh lễ thứ ba sau CN IV Thường Niên Năm B.