BÀI CHIA SẺ LỜI CHÚA THỨ BA SAU CHÚA NHẬT VI THƯỜNG NIÊN NĂM B.

Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày - Feb 13/02/2018

Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha sở Antôn trong thánh lễ thứ ba sau CN VI Thường Niên Năm B.