BÀI CHIA SẼ LỜI CHÚA THỨ BA SAU CHÚA NHẬT VII THƯỜNG NIÊN NĂM A

Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày - Feb 25/02/2020

Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha sở Antôn trong thánh lễ thứ ba sau Chúa Nhật VII Thường Niên Năm A.