BÀI CHIA SẺ LỜI CHÚA THỨ BA SAU CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN NĂM A.

Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày - Oct 17/10/2017

Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha sở Antôn trong thánh lễ thứ ba sau Chúa Nhật XXVIII Thường Niên Lễ Nhớ Thánh Ignatiô Antiôchia, giám mục, tử đạo.Năm A.