BÀI CHIA SẼ LỜI CHÚA THỨ BA SAU CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN NĂM A

Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày - Oct 27/10/2020

Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha sở Antôn trong thánh lễ thứ ba sau Chúa Nhật XXX Thường Niên Năm A.