BÀI CHIA SẼ LỜI CHÚA THỨ BA SAU CHÚA NHẬT XXXII THƯỜNG NIÊN NĂM C

Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày - Nov 12/11/2019

Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha sở Antôn trong thánh lễ thứ ba sau Chúa Nhật XXXII Thường Niên Lễ Nhớ Thánh Jôsaphat, giám mục, tử đạo Năm C.