BÀI CHIA SẺ LỜI CHÚA THỨ BẢY SAU CHÚA NHẬT CHÚA HIỂN LINH NĂM C.

Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày - Jan 13/01/2019

Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha sở Antôn trong thánh lễ thứ bảy sau Chúa Nhật Chúa Hiển Linh Năm C.