BÀI CHIA SẼ LỜI CHÚA THỨ BẢY SAU CHÚA NHẬT I MÙA CHAY NĂM A

Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày - Mar 07/03/2020

Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha sở Antôn trong thánh lễ thứ bảy sau Chúa Nhật I Mùa Chày Năm A.