BÀI CHIA SẼ LỜI CHÚA THỨ BẢY SAU CHÚA NHẬT III THƯỜNG NIÊN NĂM A

Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày - Feb 01/02/2020

Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha sở Antôn trong thánh lễ thứ bảy sau Chúa Nhật III Thường Niên Năm A.