BÀI CHIA SẼ LỜI CHÚA THỨ BẢY SAU CHÚA NHẬT V MÙA CHAY NĂM B

Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày - Mar 27/03/2021

Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha sở Antôn trong thánh lễ thứ bảysau Chúa Nhật V Mùa Chày Năm B.