Bài Chia Sẻ Lời Chúa Thứ Bảy Sau Chúa Nhật VI Phục Sinh Năm A.

Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày - May 27/05/2017

Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha sở Antôn trong thánh lễ thứ bảy sau Chúa Nhật VI Phục Sinh Năm A.