BÀI CHIA SẺ LỜI CHÚA THỨ BẢY SAU CHÚA NHẬT VII PHỤC SINH NĂM C.

Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày - Jun 10/06/2019

Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha sở Antôn trong thánh lễ thứ bảy sau Chúa Nhật VII Phục Sinh  Lễ Vọng Chúa Thánh Thần Hiện Xuống Năm C.