Bài Chia Sẻ Lời Chúa Thứ Bảy Sau Chúa Nhật XIII Thường Niên Năm A.

Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày - Jul 08/07/2017

Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha sở Antôn trong thánh lễ thứ bảysau Chúa Nhật XIII Thường Niên Năm A.