BÀI CHIA SẼ LỜI CHÚA THỨ BẢY SAU CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN NĂM C

Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày - Aug 24/08/2019

Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha sở Antôn trong thánh lễ thứ bảy sau Chúa Nhật XX Thường Niên Lễ kính Thánh Bartôêmêô, tông đồ Năm C.