BÀI CHIA SẼ LỜI CHÚA THỨ BẢY SAU CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN NĂM C

Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày - Sep 30/09/2019

Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha sở Antôn trong thánh lễ thứ bảy sau Chúa Nhật XXV Thường Niên Năm C.