BÀI CHIA SẺ LỜI CHÚA THỨ BẢY SAU CHÚA NHẬT XXXIII THƯỜNG NIÊN NĂM A.

Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày - Nov 25/11/2017

Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha sở Antôn trong thánh lễ thứ bảy sau Chúa Nhật XXXIII Thường Niên Năm A.