BÀI CHIA SẼ LỜI CHÚA THỨ BẢY SAU THỨ TƯ LỄ TRO NĂM A

Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày - Feb 29/02/2020

Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha sở Antôn trong thánh lễ thứ bảy Sau Thứ Tư Lễ Tro Năm A.