BÀI CHIA SẺ LỜI CHÚA THỨ BẢY TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH NĂM C.

Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày - Apr 27/04/2019

Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha sở Antôn trong thánh lễ Thứ Bảy Trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh Năm C