BÀI CHIA SẼ LỜI CHÚA THỨ HAI SAU CHÚA NHẬT CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG NĂM B

Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày - May 24/05/2021

Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha sở Antôn trong thánh lễ thứ hai sau Chúa Nhật Chúa Thánh Thần Hiện Xuống Lễ Nhớ Đức Maria Mẹ Hội Thánh Năm B.