BÀI CHIA SẺ LỜI CHÚA THỨ HAI SAU CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN NĂM C.

Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày - Jan 21/01/2019

Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha sở Antôn trong thánh lễ thứ hai sau Chúa Nhật II Thường Niên Năm C.