Bài Chia Sẻ Lời Chúa Thứ Hai Sau Chúa Nhật V Mùa Chay Năm A

Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày - Apr 03/04/2017

Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha sở Antôn trong thánh lễ thứ hai sau Chúa Nhật V Mùa Chay Năm A.