BÀI CHIA SẼ LỜI CHÚA THỨ HAI SAU CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH NĂM A

Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày - May 18/05/2020

Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha sở Antôn trong thánh lễ thứ hai sau Chúa Nhật VI Phục Sinh Năm A.