Bài Chia Sẻ Lời Chúa Thứ Hai Sau Chúa Nhật VI Phục Sinh Năm A.

Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày - May 23/05/2017

Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha sở Antôn trong thánh lễ thứ hai sau Chúa Nhật VI Phục Sinh Năm A.