BÀI CHIA SẼ LỜI CHÚA THỨ HAI SAU CHÚA NHẬT VII PHỤC SINH NĂM B

Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày - May 17/05/2021

Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha sở Antôn trong thánh lễ thứ hai sau Chúa Nhật VII Phục Sinh Năm B.