BÀI CHIA SẺ LỜI CHÚA THỨ HAI TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH NĂM C.

Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày - Apr 22/04/2019

Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha sở Antôn trong thánh lễ thứ hai Trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh Năm CNăm C.