BÀI CHIA SẺ LỜI CHÚA THỨ NĂM SAU CHÚA NHẬT I THƯỜNG NIÊN NĂM C

Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày - Jan 31/01/2019

Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha sở Antôn trong thánh lễ thứ năm sau Chúa Nhật III Thường Niên Lễ Nhớ Thánh Gioan Bosco, linh muc Năm C.