Bài Chia Sẻ Lời Chúa Thứ Năm Sau Chúa Nhật II Phục Sinh Năm A.

Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày - Apr 27/04/2017

Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha sở Antôn trong thánh lễ thứ năm sau Chúa Nhật II Phục Sinh Năm A.