BÀI CHIA SẺ LỜI CHÚA THỨ SÁU SAU CHÚA NHẬT III THƯỜNG NIÊN NĂM B.

Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày - Jan 27/01/2018

Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha sở Antôn trong thánh lễ thứ sáu sau CN III Thường Niên  Lễ Nhớ Thánh Timôthêô và Thánh Titô, giám mục Năm B.