BÀI CHIA SẺ LỜI CHÚA THỨ SÁU SAU CHÚA NHẬT V PHỤC SINH NĂM C.

Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày - May 24/05/2019

Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha sở Antôn trong thánh lễ thứ sáu sau Chúa Nhật V Phục Sinh Năm C.