Bài Chia Sẻ Lời Chúa Thứ Sáu Sau Chúa Nhật VI Phục Sinh Năm A.

Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày - May 26/05/2017

Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha sở Antôn trong thánh lễ thứ sáu sau Chúa Nhật VI Phục Sinh Lễ Nhớ Thánh Philipphê Nêri, linh mục Năm A.