Bài Chia Sẻ Lời Chúa Thứ Sáu Sau Chúa Nhật XXIV Thường Niên Năm A.

Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày - Sep 23/09/2017

Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha sở Antôn trong thánh lễ thứ sáu sau Chúa Nhật XXIV Thường Niên Năm A.