BÀI CHIA SẺ LỜI CHÚA THỨ SÁU SAU CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN NĂM A.

Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày - Oct 01/10/2017

Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha sở Antôn trong thánh lễ thứ SÁU sau Chúa Nhật XXV Thường Niên Năm A.