BÀI CHIA SẼ LỜI CHÚA THỨ SÁU SAU CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN NĂM C

Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày - Oct 18/10/2019

Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha sở Antôn trong thánh lễ thứ sáu sau Chúa Nhật XXVIII Thường Niên Lễ Kính Thánh Luca Tác Giả Sách Tin Mừng Năm C.