BÀI CHIA SẼ LỜI CHÚA THỨ SÁU SAU CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN NĂM C

Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày - Nov 08/11/2019

Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha sở Antôn trong thánh lễ thứ sáu sau Chúa Nhật XXXI Thường Niên Năm C.