BÀI CHIA SẼ LỜI CHÚA THỨ SÁU SAU THỨ TƯ LỄ TRO-B

Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày - Feb 19/02/2021

Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha sở Antôn trong thánh lễ thứ sáu sau Thứ Tư Lễ Tro-B.