BÀI CHIA SẺ LỜI CHÚA THỨ SÁU TUẦN I MÙA THƯỜNG NIÊN NĂM B.

Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày - Jan 12/01/2018

Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha sở Antôn trong thánh lễ thứ sáu trong tuần I Mùa Thường Niên Năm B.