Bài Chia Sẻ Lời Chúa Thứ Tư Sau Chúa Nhật III Mùa Chay Năm A

Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày - Mar 22/03/2017

Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha sở Antôn trong thánh lễ thứ tư sau Chúa Nhật III Mùa Chay Năm A.