BÀI CHIA SẺ LỜI CHÚA THỨ TƯ SAU CHÚA NHẬT III THƯỜNG NIÊN TRONG TUẦN CẦU CHO CÁC KITÔ HỮU HỢP NHẤT NĂM B.

Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày - Jan 24/01/2018

Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha sở Antôn trong thánh lễ thứ tư sau CN III Thường Niên Trong Tuần  Cho Các Kitô Hữu Hợp Nhất Lễ Nhớ Thánh Phanxicô Salêsiô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh Năm B.