BÀI CHIA SẼ LỜI CHÚA THỨ TƯ SAU CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN NĂM C

Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày - Aug 28/08/2019

Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha sở Antôn trong thánh lễ thứ tư sau Chúa Nhật XXI Thường Niên Lễ Nhớ Thánh Augustinô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh Năm C.