BÀI CHIA SẼ LỜI CHÚA THỨ TƯ SAU CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN NĂM A

Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày - Oct 28/10/2020

Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha sở Antôn trong thánh lễ thứ tư sau Chúa Nhật XXX Thường Niên Lễ Kính Thánh Simon Và Giuđa Tông Đồ Năm A.