Chương trình đọc kinh tháng Mân Côi Khu giáo III Martinô năm 2012

Chương trình đọc kinh tháng Mân Côi Khu giáo III Martinô năm 2012

Khu Giáo III Thánh Martinô - Mar 24/03/2014

Để tinh thần tháng Mân Côi sống động và giúp giáo dân hướng về Mẹ MARIA sốt sẵng hơn

Như thường niên thì cứ tới tháng 10 Mân Côi, Ban điều hành khu giáo tổ chức đọc kinh luân phiên trong các gia đình công giáo trong giáo khu.

Để tinh thần tháng Mân Côi sống động và giúp giáo dân hướng về Mẹ MARIA sốt sẵng hơn. Năm nay Ban điều hành có tổ chức rước kiệu Mẹ MARIA tới từng gia đình trong khu giáo, để đọc kinh và chiêm nghiệm những Màu Nhiệm VUI -THƯƠNG – MỪNG – SÁNG.

Một số hình ảnh đọc kinh của bà con giáo dân trong khu giáo III.

Ban diều hành và giáo dân hướng về Mẹ MARIA

Giáo  dân đang suy ngẫm về những Mầu nhiệm Mân Côi

Ban điều hành giáo khu III, xin chân thành cám ơn  Quý vị ân nhân trong cũng như ngoài khu giáo. Đã hỗ trợ khu giáo trong suốt thời gian qua, về tinh thần cũng như vật chất. Để ban điều hành có được tiện nghi cơ bản mục vụ cho cộng đoàn trong khu giáo.

Nguyện xin Thiên Chúa Ba Ngôi và Mẹ Maria trả công bội phần nơi Quý vị.

Ảnh Hoàng Thị Thanh Gương