Giáo khu Martinô mừng lễ bổn mạng

Giáo khu Martinô mừng lễ bổn mạng

Khu Giáo III Thánh Martinô - Nov 06/11/2016

Chiều thứ Năm ngày 3/11/2016 vào lúc 17 giờ, hoà chung niềm vui với Hội Thánh, cha sở  Antôn Mai Đức Huy cùng cộng đoàn giáo xứ đã hân hoan cử hành Thánh lễ kính Thánh Martin de Porres, đồng thời chúc mừng bổn mạng của giáo khu Martinô. ( khu III )

Mừng lễ bổn mạng, ban điều hành và cộng đoàn giáo khu Martinô trước đó đã tổ chức tĩnh tâm để cùng ôn lại tấm gương về đời sống bác ái yêu thương của Thánh Martinô “ chứng nhân tình thương của Chúa ” để qua đó luôn biết noi gương thánh nhân sống làm chứng cho Chúa và xin Người luôn ban ơn lành bình an xuống trên từng người, từng gia đình trong giáo khu và tình thương yêu đoàn kết để công việc tổ chức lễ mừng bổn mạng được mọi sự tốt đẹp. 

Mừng bổn mạng cũng là lúc để bà con giáo khu gặp gỡ cầu nguyện cho nhau và chia sẻ niềm vui trong tình thân ái. Dịp này BĐH giáo khu cũng tổ chức chúc thọ và tặng quà cho quý cụ cao niên trong khu và phát thưởng cho các em học sinh có thành tích xuất sắc trong học tập.

Martinô là một vị thánh của người nghèo, của lòng bác ái và hy sinh phục vụ. Ngài đã quảng đại, thứ tha, yêu thương mọi tạo vật của Thiên Chúa. Thánh nhân luôn đi đầu trong việc phục vụ người nghèo, nhất là những người bệnh tật.

Khi gặp khó khăn thử thách trong đời sống, mọi người thường chạy đến khẩn cầu với Thánh Martinô, và qua lời chuyển cầu của Ngài, biết bao người đã được Chúa ban nhiều điều an lành, vượt qua những hoạn nạn. Mừng lễ kính Thánh Martinô hôm nay xin Chúa luôn ban nhiều ơn lành trên từng gia đình, từng mỗi người trong giáo xứ Phú Hoà, bắt chước các nhân đức Thánh Martinô và luôn sống bác ái với nhau.

Bài & Hình: Văn Chung