Khu giáo Martinô đọc kinh tháng Mân Côi

Khu giáo Martinô đọc kinh tháng Mân Côi

Khu Giáo III Thánh Martinô - Mar 24/03/2014

Ban điều hành đọc kinh luân phiên trong khu giáo 3

Tháng 10 là Tháng Mân Côi dâng kính Mẹ Maria. Trong tháng này, Giáo Hội mời gọi người tín hữu dâng lên Mẹ Thiên Chúa những lời kinh, để nhờ Mẹ tạ ơn Thiên Chúa về những ơn lành Ngài đã ban cho bản thân, gia đình, Giáo hôi. Ban điều hành khu giáo 3 tổ chức đọc kinh luân phiên trong các hộ trong khu giáo, để giúp các hộ đọc kinh sốt sắng hơn. Ban điều hành có tổ chức rước tượng Mẹ Maria tới từng nhà giáo dân, để cùng gia đình dâng lên Mẹ những lời kinh và lời nguyện.

Hình Phêrô ThucDo