Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home2/gxphu943/public_html/wp-content/themes/maintheme/header.php on line 11

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home2/gxphu943/public_html/wp-content/themes/maintheme/header.php on line 16
Kinh khấn Thánh Giuse
Kinh khấn Thánh Giuse

Kinh khấn Thánh Giuse

Thánh Giuse Bổn Mạng - Mar 24/03/2014

Kinh khấn Thánh Giuse bảo trợ những vụ khó khăn. (Xin quý vị hiệp ý khấn Thánh Giuse theo như ý nguyện của người xin)

Kinh khấn Thánh Giuse
Bảo trợ những vụ khó khăn

 (Xin quý vị hiệp ý khấn Thánh Giuse theo như ý nguyện của người xin)

Thanh Giuse Bau Cu Lạy Thánh Giuse, xưa nay không ai kêu cầu Cha mà vô hiệu, Cha có thần thế trước mặt Đức Chúa Trời, đến nỗi người ta có thể nói rằng: "Trên trời, Thánh Giuse truyền lệnh hơn là van xin."

Lạy Cha hiền, xin cầu bầu cùng Chúa Giêsu cho chúng con. Khi ở thế gian này, Cha đã từng là Cha Nuôi và là vị bảo hộ trung thành của Chúa Con chí thánh, nay xin Cha bào chữa cho chúng con bên tòa Chúa. Chúng con trao phó cho Cha vụ khó khăn này (kể ra…). Xin Cha giải gỡ giúp chúng con, để thêm một vinh quang mới vào bao nhiêu vinh quang sẵn có của Cha.

Lạy Thánh Giuse nhân từ, chúng con tin tưởng – vâng, chúng con tin tưởng, Cha có thể chấp nhận lời nguyện của chúng con, và giải thoát chúng con khỏi những khổ cực u sầu mà chúng con đang gặp phải. Hơn nữa, chúng con vững lòng trông cậy, Cha không bỏ qua điều gì giúp ích cho những người sầu khổ kêu cầu Cha, chúng con sấp mình dưới chân Cha, tha thiết nài xin Cha đoái thương đến những than van khóc lóc của chúng con. Xin Cha lấy tình thương như áo choàng che phủ chúng con, và chúc lành cho chúng con – Amen.

—–
(Trích dịch: Revue de St. Joseph)
Imprimatur
F.X Trần Thanh Khâm
Tổng Đại Diện GP Saigon

Kinh này do Tổng hội (Archiconfrérie) Thánh Giuse và tạp chí Thánh Giuse ở Aldex (Pháp) phổ biến. Bản dịch có phép Giáo Quyền Đp Sàigòn ngày 9/3/1974. Kinh nghiệm cho biết Thiên Chúa đã ban những ơn đặc biệt cho những người tin tưởng cầu nguyện Thánh Giuse qua bản kinh này.