MỘT BÀI THƠ TUYỆT VỜI HƠN

MỘT BÀI THƠ TUYỆT VỜI HƠN

Tháng Mân Côi - Mar 24/03/2014

Tôi giật mình, tôi đang đọc kinh hay đang đọc thơ? Tôi đọc kinh như đọc thơ, lời kinh như lời thơ. Đúng. Lời thơ không thừa một chữ, hoàn toàn tuyệt vời, HƠN CẢ TUYỆT VỜI.

    Tan lễ, bạn tôi dúi vào tay tờ giấy và bảo: Một bài thơ tuyệt vời được cả thế giới công nhận, xem đi, hay lắm. Thấy hình cậu bé da đen, tôi biết ngay, bài thơ này tôi đã đọc hôm qua trên các trang báo mạng. Tác giả bài thơ này là của một em bé da đen. Thử hỏi, làm sao một em bé lại có ý tưởng cao như thế? Có thể bài thơ ấy hay vì mang tính thời sự hơn là vì nhân cách, nên tác giả đã lánh mặt.
   Xếp tờ giấy vào túi, tôi đến đài Đức Mẹ để đọc kinh Kính Mừng, (tôi vẫn thường đọc như thế). Do vừa đọc bài thơ, nên tôi đọc kinh Kính Mừng một cách chậm rãi, đọc có câu có nghĩa, chấm phảy rõ ràng. Tôi giật mình, tôi đang đọc kinh hay đang đọc thơ? Tôi đọc kinh như đọc thơ, lời kinh như lời thơ. Đúng. Lời thơ không thừa một chữ, hoàn toàn tuyệt vời, HƠN CẢ  TUYỆT VỜI.
   Nếu các bạn đồng ý với mình, hãy cùng mình đọc bài thơ này nhé.
 
Kính mừng Maria, đầy ơn phúc
Đức Chúa Trời, ở cùng Bà
Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ
Và Giêsu, con lòng bà gồm phúc lạ.
Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời
Cầu cho chúng con, là kẻ có tội,
khi nay và trong giờ lâm tử. A men.
 
   Trong tháng mười này và mãi mãi về sau, các bạn nên đọc thơ kinh này nhiều lần, chắc chắn các bạn sẽ được Mẹ Maria chia hưởng Ơn Phúc cùng Mẹ.
                                                                  
 
BÀI THƠ TUYỆT VỜI
 
Khi tôi sinh ra, tôi màu đen
Khi tôi lớn lên, tôi màu đen
Khi tôi đi dưới mặt trời, tôi màu đen
Khi tôi sợ, tôi màu đen
Khi tôi đau, tôi màu đen
Và khi tôi chết, tôi cũng màu đem
 
Anh nói rằng, anh trắng
Khi anh sinh ra, anh màu hồng
Khi anh lớn lên, anh màu trắng
Khi anh đi dưới mặt trời, anh màu đỏ
Khi anh lạnh, anh màu xanh
Khi anh sợ, anh màu vàng
Khi anh đau, anh màu tái
Khi anh chết, anh màu tái
Và tại sao anh lại nói tôi là da màu

 Tôma Đỗ Thế Kỷ