Nguồn Gốc Và Lịch Sử Chuỗi Hạt Mân Côi

Nguồn Gốc Và Lịch Sử Chuỗi Hạt Mân Côi

Tháng Mân Côi - Mar 24/03/2014

Năm 1571, vua Hồi Giáo Thổ nhĩ Kỳ đem quân chiếm đóng hầu khắp Âu Châu, hòng tiêu diệt Giáo Hội công giáo. Đức Giáo Hoàng Pio V đã truyền cho toàn thể giáo hữu Roma liên tiếp thay nhau lần chuỗi Mân Côi, cầu xin Đức Mẹ cứu lấy đạo binh công giáo

I- NHẬP ĐỀ:

Năm 1214 bè rối Albigensê miền nam nước Pháp nổi lên chống phá Giáo Hội. Đức Mẹ đã hiện ra với Thánh Đominicô mà phán bảo 1 phương pháp duy nhất  để cứu Giáo Hội, cứu các linh hồn sa đoạ lầm lạc trong thời kỳ này, là CHUỖI HẠT MÂN CÔI. Và quả thật tràng chuỗi Mân Côi đã trở nên vũ khí đắc lực, dẹp tan các bè rối Albigensê.

ll- NGUỒN GỐC VÀ LỊCH SỬ CHUỖI HẠT MÂN CÔI:
Năm 1571, vua Hồi Giáo Thổ nhĩ Kỳ đem quân chiếm đóng hầu khắp Âu Châu, hòng tiêu diệt Giáo Hội công giáo. Đức Giáo Hoàng Pio V đã truyền cho toàn thể giáo hữu Roma liên tiếp thay nhau lần chuỗi Mân Côi, cầu xin Đức Mẹ cứu lấy đạo binh công giáo đang phải chiến đấu với quân Hồi Giáo. Đức Mẹ đã làm phép lạ cho các chiến sĩ công giáo thắng trận vẻ vang vào ngày 7/10/1571. Do đó, Đức ĐGH PIO V đã đặt lễ kính Đức Mẹ Mân Côi vào ngày 7/10 hằng năm, và truyền cho thêm vào kinh cầu Đức Bà  “NỮ VƯƠNG RẤT THÁNH MÂN CỘI

 Đức Mẹ đã truyền cho thánh Đominicô và Chân Phước Alan de la Roche truyền bá chuỗi hạt Mân Côi, lập ra Hội Mân Côi khắp các nơi các Ngài đi giảng. Nhất là ở nước Ý, Pháp và Đức , đã có rất nhiều giáo dân xin gia nhập Hội Mân Côi. Nhưng lúc ấy mới chỉ là do giáo quyền địa phương cho phép thành lập.  Mãi đến ngày 8/9/1475, vua nước Đức là Hoàng Đế Frederic lll, một hội viên Hội Mân Côi rất sốt sắng, mới xin Đức Giáo Hoàng Sixtô lV chính thức thừa nhận Hội Mân Côi vào ngày lễ Sinh Nhật Đức Mẹ 8/9/1475, và cho phép hoạt động trên khắp thế giới công giáo, với rất nhiều ơn xá giải.  Chỉ sau 1 năm ngày ĐGH chính thức thừa nhận, đã có hơn 500.000 người xin gia nhập Hội Mân Côi . Lý do tại sao người ta xin gia nhập Hội Mân Côi đông như thế ? Là vì Hội Thánh đã ban rất nhiều ơn xá giải cho những ai gia nhập Hội Mân Côi. Đức Mẹ đã hiện ra với nhiều vị thánh, như thánh nữ Genevieve, thánh nữ Metilda hứa ban rất nhiều ơn hồn xác cho những ai gia nhập Hội Mân Côi, nhất là trong giờ lâm tử. Đức Mẹ sẽ dẫn đưa linh hồn ấy về thiên đàng khỏi phải qua lửa luyện ngục.

 Thánh Alan de la Roche đồng thời với Thánh Đominicô, là 1 đại Tông Đồ Mân Côi, đã lập ra nhiều Hội Mân Côi khắp nơi trong Giáo Hội. Các Hội Mân côi này đã được rất nhiếu các ĐGH kế vị Đức  PIO V, khuyến khích và cổ võ. Do đó mà truyền thống các Hội Mân Côi  trong Giáo Hội , đã có rất lâu đời từ ĐGH Pio V, liên tiếp cho đến ngày nay. Không thể kể cho hết được, chỉ đan cử các thí dụ điển hình sau đây:

 • Đức Giáo Hoàng Alexandre Vll nhà đại hùng biện đã qủa quyết công nghiệp thánh Đominico rao giảng chuỗi Mân Côi, có thể giữ vững được Hội Thánh.
 • Đức Giáo Hoàng Nicolao V gọi chuỗi Mân Côi là cây trường sinh, chữa kẻ chết sống lại, kẻ liệt khỏi bệnh.
 • Đức Giáo Hoàng Pio V nói: nhờ Hiệp Hội Mân Côi được phát triển khắp nơi, mà giáo dân trở nên thánh thiện, đánh tan các bè rối.
 • Đức Giáo Hoàng Leo X khuyến khích thành lập các hội Mân Côi tại các điạ phận, và giáo xứ. Ngài gọi các Hội Mân Côi là chiến lũy ngăn cản sự dữ, là tường lũy ngăn cách xua đưổi ma vương ác qủy.  
 • Đức Giáo Hoàng Julio lll gọi kinh Mân Côi là cửa thiên đàng, là vinh quang của Giáo Hội.
 • Đức Giáo Hoàng Gregorio Xlll nói : Kinh Mân Côi từ trời ban xuống cho nhân loại, để ngăn cơn thịnh nộ của Thiên Chúa.
 • Đức Giáo Hoàng Sixto lV tuyên bố kinh Mân Côi tăng sức mạnh để mọi người tôn thờThiên Chúa Ba Ngôi, và tôn vinh Đức Mẹ Maria.
 • Đức Giáo Hoàng Pio lX nói: Võ khí mạnh nhất ta cầm trong tay  là chuỗi hạt Mân Côi
 • Đức Giáo Hoàng Leo Xlll được mệnh danh là Giáo Hoàng Mân Côi, đã nói: Không lời cầu nguyện nào giúp ta thêm lòng sùng kính Đức Mẹ bằng kinh Mân Côi. Người cũng khuyên giục giáo hữu hãy sốt sắng tích cực tham gia các Hội Mân Côi, để được hưởng nhiều ơn ích như Đức Mẹ đã hứa với thánh Đominicô, thánh Genevieve và thánh nữ  Metilda.
 • Đức Giáo Hoàng Pio X suốt đời lần chuỗi Mân Côi liên tiếp, và coi chuỗi Mân Côi là phương pháp tối hảo để chấn chỉnh mọi việc trong Giáo Hội .
 • Đức Giáo Hoàng Pio Xll nói: Trong các kinh cầu nguyện để tỏ lòng sùng kính Đức Mẹ, thì chuỗi Mân Côi là cao qúy nhất.
 • Đức Giáo Hoàng Phaolo Vl đã ra Tông Thư “ Recurrens Mensis” ngày 7-10-1969 kêu gọi mọi người hãy quay về với Đức Mẹ, cầu xin Hoà Bình bằng chuỗi Mân Côi.
 • Đức Giáo Hoàng Joan XXlll ra Thông Điệp “ Gracia Recordatio” ngày 26- 9- 1959 khuyến khích giáo dân năng lần chuỗi Mân Côi, và gia nhập Hội Mân Côi. Ngài còn nói Kinh Mân Côi là hơi thở của mỗi tâm hốn.
 • Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolo ll là ngưòi con đặc sủng của Đức Mẹ Mân Côi . Ngài thường lần chuỗi Mân Côi trước mặt mọi người. Ngài đã ban hành Tông Thư Rosarium, thêm 5 sự sáng vào chuỗi hạt Mân Côi. Ngài cũng là 1 vị Giáo Hoàng Mân Côi nổi bật trong các vị Giáo Hoàng có lòng sùng kính Đức Mẹ nhất.

 Trên đây là những thí dụ điển hình của các ĐGH có lòng sùng kính chuỗi hạt Mân Côi một cách đặc biệt. Ngoài ra còn biết bao nhiêu vị thánh nổi tiếng ca ngợi chuỗi hạt Mân Côi, như các thánh: Benado, Joan Kim Khẩu, Louis Marie Grignion de Montfort. Thonas Tiến sĩ. Đặc biết thánh Louis Marie Grignion de Montfort đã đưa ra 1 công thức là trong các việc lành phúc đức ta làm khi còn sống ở thế gian này, quan trọng nhất là: Thánh Lễ Misa và chuỗi hạt Mân Côi.

Nói tóm lại , chuỗi hạt Mân Côi  dã được các ĐGH cổ võ và khen ngợi bằng hơn 500 bức Thông Điệp . Do dó, Hội Mân Côi là 1 hội đạo đức, có truyền thống rất xa xưa  trong Giáo Hội khắp hoàn cầu. Đặc biết là giáo dân Việt Nam rất có lòng sùng kính Đức Mẹ bằng chuỗi hạt Mân Côi, nhà nhà lần hạt, người người lần hạt. Các Giáo Phận, Giáo xứ đều có hội Mân Côi, các hội đoàn Mân Côi, thường tồ chức các cuộc rước hoa, rước kiệu tượng Đức Mẹ Mân Côi. Có rất nhiều thánh đường , vương cung thánh đường,  mang tước hiệu Đức Mẹ Mân Côi.   Xuyên qua các dữ kiện vừa trình bày trên đây , sự lần chuỗi Mân Côi cũng như các Hội đoàn Mân Côi  là những phương thức rất cần thiết cho đời sống tâm linh của  Kitô hữu..

Gần đây có 1 quan niệm hết sức sai lầm rằng việc lần chuõi Mân Côi chỉ là để dành cho mấy Ông Cụ bà Cụ nhàn rỗi, đọc kinh cho qua ngày để dọn mình chết. Còn anh chị em thanh thiếu niên ,và nhũng người còn trẻ thì làm việc khác quan trọng hơn. Nếu việc lần chuỗi Mân Côi không quan trọng, thì Đức Mẹ đã chẳng khuyến khích ngưới ta lần chuỗi Mân Côi, mỗi khi Đức Mẹ hiện ra bất cứ ở đâu. với bất cứ ai.