SỰ QUAN TRỌNG VÀ CẦN THIẾT CỦA CHUỖI HẠT MÂN CÔI

SỰ QUAN TRỌNG VÀ CẦN THIẾT CỦA CHUỖI HẠT MÂN CÔI

Tháng Mân Côi - Mar 24/03/2014

Chuỗi hạt Mân Côi không phải do Hội Thánh , hoặc bất cứ 1 vị thánh nào đã lập ra. Đức Mẹ đã ban xuống cho nhân loại rất nhiều phép lạ, ơn lạ cho những ai mộ mến năng lần chuỗi Mân Côi.

Chính Đức Mẹ đã hiện ra với Thánh Đominicô truyền dạy phép lần hạt Mân Côi.

  • Chuỗi hạt Mân Côi không phải do Hội Thánh , hoặc bất cứ 1 vị thánh nào đã lập ra.
  • Đức Mẹ đã ban xuống cho nhân loại rất nhiều phép lạ, ơn lạ cho những ai mộ mến năng lần chuỗi Mân Côi.
  • Bất cứ ơn gì mà chúng ta cầu xin cùng Đức Mẹ qua chuỗi hạt Mân côi, đều được Đức Mẹ chấp nhận ban cho như ý , ngoại trừ những điều gì không đẹp lòng Đức Mẹ
  • Bất cứ nơi nào, với bất cứ ai, khi hiện ra, Đức Mẹ đều truyền dạy phải năng lần chuỗi Mân Côi kính Đức Mẹ
  • Tại cả 3 trung tâm hành hương lớn nhất thế giới: Fatima, Lộ Đức, Mejugorge (Nam Tư) Đức Mẹ đều truyền dạy các em thụ khải phải năng lần chuỗi Mân Côi.
  • 6 lần hiện ra tại Fatima, truyến đạt 3 ML Đức Mẹ đã nói rất nhiều lần về chuỗi hạt Mân Côi và khuyên các em và nhân loại năng lần chuỗi Mân Côi.
  • Theo nhiều ĐGH và nhiều vị thánh, thì không một hội đoàn, đoàn thể nào trong Hội Thánh công giáo quan trọng hơn, và cần thiết hơn Hội Rất Thánh Đức Mẹ Mân Côi.
  • Chính bà Lucia, trước khi qua đời, đã khẳng định:” Tất cả các công việc khó khăn ở trên đời này, chúng ta chỉ  có  thể giải quyết được bằng chuỗi hạt Mân Côi.”

 KẾT THÚC:

Sau khi đã đọc kỹ Thủ Bản này, chúng ta thấy việc gia nhâp Hội Mân Côi là rất quan trọng đối với tất cả mọi tín hữu. Vậy xin qúy Cụ quý Ong Bà , anh chị em  dân Chúa, hãy cầu nguyện, suy nghỉ, vã hãy xin gia nhâp Hội Mân Côi, để được Đức Mẹ ban cho chúng ta nhiều ơn lành hồn xác khi còn sống ở thế gian này, và đến ngày gìờ sau cùng của cuộc đời trần thế, chúng ta sẽ được hưởng vinh quang với Rất Thánh Đức Mẹ Mân Côi trên nước Thiên Đàng. Vậy nếu qúy vị nào thấy mình không đủ khả năng, thì giờ, để tham gia vào các hội đoàn khác, thì tốt nhất là chỉ nên tham gia vào 1 hội đoàn duy nhất, quan trọng nhất là Hội Rất Thánh Đức Mẹ Mân Côi, cũng rất đầy đủ, làm đẹp lòng Chúa và Đức Mẹ rồi. Hơn nữa việc gia nhập Hội Mân Côi còn là bảo đảm chắc chắn 100%  cho các linh hồn được ơn cứu rỗi, dù trước kia đã có thời gian đi đàng tội lỗi.