Thứ Năm tuần IV – TN : Hãy lên đường loan báo Tin Mừng

Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày - Jan 31/01/2024

Thứ Năm trong tuần thứ Tư Mùa Quanh Năm

1 V 2:1-4,10-12; 1 Sb 29:10,11,11-12,12; Mc 6:7-13

HÃY LÊN ĐƯỜNG LOAN BÁO TIN MỪNG

 

 

Tin Mừng hôm nay chúng ta được nghe câu chuyện Chúa Giêsu sai các tông đồ ra đi loan báo Tin Mừng. Chúng ta cùng tìm hiểu kinh nghiệm truyền giáo của Chúa Giêsu qua đoạn Tin Mừng hôm nay.

Trước hết, chúng ta thấy Chúa Giêsu không sai các tông đồ đi riêng lẻ, nhưng sai từng hai người một. Bởi vì Người biết khả năng con người yếu kém, vì thế cần phải có tập thể nâng đỡ thì mới hoàn thành sứ vụ. Bên cạnh đó, kinh nghiệm cho thấy lời chứng của một cá nhân chưa đủ sức thuyết phục người khác, mà cần phải có sự đồng tâm nhất trí của một tập thể thì lời chứng đó mới thực sự đáng tin.

Tiếp theo, Chúa Giêsu sai các tông đồ đi loan báo Tin Mừng với một sứ vụ cụ thể. Ngài trao cho các tông đồ quyền giảng dạy Lời Chúa, quyền đặt tay chữa lành bệnh nhân, quyền trừ quỷ. Những hoạt động này là một sự nối dài và mở rộng sứ vụ cứu độ của chính Chúa Giêsu.

Cuối cùng, khi lên đường truyền giáo, Chúa Giêsu dạy các tông đồ không được mang gì khi đi đường, cụ thể là: không mang lương thực, không bao bị, không tiền bạc, không mặc hai áo, ngoại trừ cây gậy để đi đường. Như thế, các ông lên đường với tất cả sự nhẹ nhàng thanh thoát. Càng nhẹ nhàng thanh thoát thì càng dễ dàng thi hành sứ vụ và càng được tự do hơn. Tuy nhiên, chúng ta có thể thấy rằng sự nhẹ nhàng thanh thoát này thật sự là một thách đố. Khi người tông đồ phải lên đường với hai bàn tay trắng, không có lộ phí, không có lương thực dự trữ, lúc đó họ phải hoàn toàn lệ thuộc vào lòng nhân hậu của Thiên Chúa và lòng tốt của tha nhân. Ra đi tay trắng như thế là chấp nhận đủ mọi bất trắc có thể xảy ra dọc đường, vì thế họ phải luôn đặt mình thường xuyên dưới sự quan phòng đầy yêu thương của Thiên Chúa.

Chúa Giêsu gọi nhóm Mười hai lại. Điều này diễn tả, Các Tông tồ trước khi được sai đi, phải ở với Chúa, chia sẻ nếp sống của Người, chia sẻ những thao thức cứu thế của Người, và nhất là để Người dạy dỗ, huấn luyện.

Nhóm Mười hai không gồm những người tài ba xuất chúng, hay những người có quyền cao chức trọng trong xã hội. Các ông thuộc lớp bình dân. Điều này khích lệ chúng ta, những Kitô hữu cũng được gọi làm tông đồ cho Chúa trong cánh đồng Hội Thánh ở trần gian.

Qua việc Chúa Giêsu gọi và sai mười hai Tông đồ đi truyền giáo, chúng ta nhận ra sự chia sẻ trách vụ cứu thế của Chúa Giêsu cho Các Tông tồ. Vậy người tông đồ cần cảm nghiệm vinh dự của mình được tham dự vào sứ vụ cứu thế của Chúa, và cũng được thi hành quyền của Chúa qua việc cử hành các bí tích, xức dầu thánh hay trừ quỷ… Muốn được vậy, người tông đồ trước khi đi thi hành sứ vụ, Hội Thánh vẫn có thói quen tách riêng ra để có thời gian và không gian ở với Chúa trong bầu khí tĩnh tâm, cầu nguyện và học tập.

Nội dung việc rao giảng và công việc của người tông đồ là giống công việc của Gioan Tẩy Giả: rao giảng về sự sám hối; nhưng Gioan chỉ tuyên bố là Nước Trời gần đến; còn Các Tông tồ phải thể hiện nước ấy cho người ta trông thấy qua cuộc sống và việc làm, trừ quỷ, chữa lành mọi thứ bệnh tật.

Đối với chúng ta ngày hôm nay, Chúa Giêsu cũng đang kêu gọi và sai chúng ta đi loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa. Bởi vì mỗi người chúng ta khi đã lãnh nhận bí tích Rửa Tội và Thêm Sức, chúng ta đều được kêu gọi và được sai đi loan báo Tin Mừng: có người bằng lời nói, thế nhưng tất cả đều bằng việc làm, nghĩa là bằng đời sống gương mẫu tốt lành của mình.

Quả thật, việc loan báo Tin Mừng bằng đời sống gương mẫu tốt lành tự nó có năng lực thuyết phục người ta chấp nhận chân lý mà không cần lời nói. Chúng ta vẫn thường nghe nói: “Lời nói lung lay, gương lành lôi kéo”, nghĩa là lời nói mới chỉ làm lung lay lòng người, nhưng đời sống gương mẫu sẽ lôi kéo người ấy về hẳn phía mình.

Phương ngôn Ả Rập có câu: “Nếu anh không làm được ngôi sao trên trời, thì anh hãy làm cái đèn trong nhà anh”. Quả thật, đa số chúng ta ở đây không có điều kiện để đi đây đó làm tông đồ truyền giáo như những nhà truyền giáo nổi tiếng trên thế giới, thế nhưng chúng ta đều có thể làm tông đồ truyền giáo bằng gương sáng. Làm gương sáng là một nhiệm vụ mà chính Chúa Giêsu đã truyền dạy: “Các con là đèn cháy sáng, sự sáng của các con phải chiếu tỏa trước người ta, để người ta thấy công việc của các con mà ngợi khen Cha trên trời”. Chúng ta làm tông đồ truyền giáo bằng gương sáng qua ngôn ngữ, cử chỉ, thái độ tốt lành của mình v.v… Chắc chắn rằng đời sống gương mẫu tốt lành của chúng ta sẽ có sức lôi cuốn hơn những lời nói hoặc những bài giảng hay.

Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy đi loan báo Lời Chúa cho mọi người, nhất là những người đau khổ cả về thể xác lẫn tinh thần.

Người đi theo Chúa phải là người luôn luôn xây dựng và cổ võ sự hiệp nhất, sống tình huynh đệ và yêu thương, trở nên chứng nhân cho Lời Chúa bằng hành động.

 

Lm Anton Tuệ Mẫn